Begin Bright – School Readiness Programme – Summer 2019

  • March 4, 2019
Begin Bright - School Readiness Programme Summer 2019 Ethos wants to help your child make a bright beginning to the new school year. Begin Bright focuses ...

Checklist – Is Your Child Ready for School?

  • March 4, 2019
Is Your Child Ready for School? Use this checklist to see if your child is ready for the move to school in the coming academic year. ...

Khởi đầu Tươi sáng – Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ đến trường – Hè 2019

  • March 4, 2019
Khởi đầu Tươi sáng - Begin Bright Ethos mong muốn sẽ giúp các em có một khởi đầu tốt đẹp với năm học mới. Chương trình ...

Checklist – Con của bạn đã sẵn sàng để đến trường?

  • June 6, 2018
Con của bạn đã sẵn sàng để đến trường? Hãy sử dụng checklist này để xem con của bạn đã sẵn sàng cho việc đến trường ...